was successfully added to your cart.

Dne 3. března 2016 byl v prostorách pražského paláce Adria slavnostně otevřen nový inkubátor Prague Startup Centre. Více než 100 hostů uvítali v rámci slavnostního otevření Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy a Andrej Babiš, místopředseda vlády a ministr financí. V prostorách inkubátoru Prague Startup Centre bude sídlit také nově zřizovaný inkubátor ESA BIC Prague, jehož cílem je zejména podpora činnosti začínajících podniků v jejich rozvoji a usnadnění jejich zapojení do oblasti kosmických aktivit.

Během pilotního měsíčního provozu, který předcházel vlastnímu otevření inkubátoru Prague Startup Centre, byl spuštěn nový inkubační program pro inovativní firmy i ve fázi nápadu. Startupům přinese na 4 měsíce nejen prostory v paláci Adria, ale také mentoring a poradenství od zkušených expertů a technologických partnerů. Účast v programu je bezplatná, startupy se ani nevzdávají svého podílu ve prospěch programu. Zájem o první běh dokonce 3x překročil kapacitu Prague Startup Centre.

Prague Startup Centre provozuje Czech ICT Alliance. V paláci Adria působí díky zvýhodněnému nájmu od Magistrátu hl. m. Prahy. Náklady na provoz a lidské zdroje jsou hrazeny čistě z výnosů pronajímaných ploch a spolupráce s partnery z komerčního sektoru. Z veřejných prostředků nepobírá žádnou podporu.  Spolu s významnými studentskými spolky (Všehrd, Unie studentů ČVUT) a pražskými vysokými školami (např. Vysoká škola obchodní, Vysoká škola podnikání a práva, Metropolitní univerzita) bude Prague Startup Centre také pomáhat studentům v rozjezdu jejich podnikání.

Ve stejných prostorách jako Prague Startup Centre bude sídlit i ESA BIC Prague, inkubátor Evropské kosmické agentury provozovaný agenturou CzechInvest za významné podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Vznik ESA BIC v České republice iniciovalo Ministerstvo dopravy.

V Prague Startup Centre již nyní působí BattSwap, první český startup, který byl přijat do prestižního inkubačního programu ESA BIC při Evropském centru pro vesmírné operace v Darmstadtu (ESOC).