was successfully added to your cart.

CzechInvest se skrze ESA BIC Prague zapojil do projektu EO ClimLab

EO ClimLab (Earth Observation Climate Laboratory) je projekt určený pro střední Evropu, kterým chce ESA jednak zvýšit obecné povědomí o EO datech (data dálkového průzkumu Země), jednak podnítit rychlý rozvoj produktů a služeb zaměřených na redukci klimatických změn či na adaptaci společnosti vůči klimatickým změnám.

backgroundEO

Kdo s námi spolupracuje?

Projekt je realizován konsorciem partnerů z Polska, Rumunska a České republiky. Partnery z těchto tří zemí lze rozdělit do dvou částí: na část technickou, zajišťující vývoj cloudové platformy DAP (Data Analytics Platform) shromažďující EO data; a na část animační, která má za úkol organizovat technologické soutěže a další eventy.  Za Českou republiku funkci místního animátora plní CzechInvest a technickou část zastává firma Space Systems Czech.

Co bude naším úkolem?

Hlavním úkolem CzechInvestu v rámci projektu je organizace tří lokálních soutěžích typu hackathonu (tzv. EOVation) a participace na čtyřech mezinárodních soutěžích se specializací na využití EO dat v rámci klimatické změny. Obecně mají pak tyto aktivity přispět ke zvýšení povědomí o existenci EO dat a podpořit tak malé a střední podnikání či technologicky progresivní startupy, které ve svých komerčních produktech či službách najdou možné využití EO dat pro řešení klimatických změn. Více informací o našich aktivitách najdete na facebookových stránkách EO ClimLab Czech Republic.

Celková doba projektu je 18 měsíců a zapojit se do něj mohou všichni, komu není lhostejná budoucnost naší planety.