was successfully added to your cart.

Rádi bychom oznámili velmi významnou událost – začátek nového partnerství služby Copernicus pro monitorování atmosféry (CAMS, Copernicus Atmosphere Monitoring Service) a Windy, české aplikace o počasí, která mimo amerického modelu GFC používá právě také model ECMWF, Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí. Postupně rozšiřované služby Windy nyní cílí na poskytování informací o celosvětové kvalitě ovzduší tak, aby se staly běžnými jako je předpověď počasí. Nová data by se měla v aplikaci objevit v létě 2019.

Windy data a informace od ECMWF sdílí zdarma již dnes se svými 800 000 uživateli a to v rozsahu základních parametrů o počasí. Nově budou zahrnovat data služby CAMS programu EU/ESA Copernicus, a to na denní předpovědní bázi dvou hlavních znečišťujících látek: oxidu dusičitého a jemných částic, ale i předpovědi optické hloubky aerosolu, které umožní sledovat dráhy částic z různých zdrojů po celé planetě, včetně prachu rozfoukávaného větrem, spalování biomasy, znečištění, mořských aerosolů a sopečných erupcí.

Služba Copernicus Atmosphere Monitoring Service, je jednou ze šesti základních služeb programu Copernicus, která je poskytována ECMWF. Gestorem ECMWF na národní úrovni je Ministerstvo životního prostředí, zapojení je garantováno Českým hydrometeorologickým ústavem. Zapojení do programu Copernicus aktivně řídí společnými silami Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem dopravy, ke koordinaci slouží Národní sekretariát GEO/Copernicus, ale i Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády ČR.

Tiskovou zprávu můžete nalézt prostřednictvím Copernicus ECMWF zde nebo česky na lupa.cz zde.

Česká uživatelská komunita skrze zapojení firem hraje v programu Copernicus velmi významnou roli, která je velmi pozitivně vnímána v mezinárodním měřítku, pravděpodobně více, než na domácí půdě. Za tento kladný obraz vděčíme nejen výborné spolupráci s Ministerstvem dopravy skrze zapojení do aktivit ESA a v synergiích s programem pro družicovou navigaci Galileo, ale také s CzechInvest, ESA BIC Prague, skrze nové úspěšné startupy, vděčíme za to také aktivní spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako je ECMWF, EUMETSAT, EEA zprostředkované Ministerstvem životního prostředí, ale řadě dalších faktorů, které se dají definovat jedním slovem – spolupráce.