was successfully added to your cart.

Ve dnech 26. – 28. dubna 2019 se na Katedře geoinformatiky, Univerzity Palackého v Olomouci konal Space Race Hackathon 2019 zaměřený na využití dálkového průzkumu Země (DPZ) a geoinformačních systému (GIS).

Během 48 hodin musely týmy studentů řešit jednu z pěti zadaných výzev. Své řešení této výzvy poté prezentovali během festivalu AFO 54 před odbornou porotou složenou ze zástupců akademické i soukromé sféry, investorů a propagátorů vědy. Akce se zúčastnily celkem 4 týmy, které předvedly hluboké odborné znalosti, kreativitu, a především vysoké nasazení. Během hackathonu byli týmům k dispozici mentoři se zaměřením od programování až po marketing.

Hlavní cenou pro vítězný tým byla finanční odměna 10 000 Kč, výlet do centra Evropské Kosmické Agentury (ESA) pro výzkum a technologie v holandském Noordwijku, měsíční vstup do coworkingového centra Vault 42 a mentoring od našich partnerů Vědeckotechnického parku UP a ESA Business Incubation Centre Prague. Celkovým vítězem se stal tým 404! Team Name Does Not Found sestávající se ze studentů geoinformatiky, aplikované fyziky a aplikované informatiky (Michal Gabčo, Matúš Frick, Matyáš Černohous, Daniel Čáp a Lukáš Příleský). Projekt vítězného týmu se zaměřoval na hodnocení povrchu Měsíce s ohledem na stavbu lunární základny s lidskou posádkou.

Speciální cenu Katedry geoinformatiky za originální technologické řešení získal tým Ruopot za svou práci na webové aplikaci pro vizualizaci satelitů pro pozorování Země. Speciální cenu AFO 54 za popularizaci vědy získal tým QOGIT, který řešil optimalizaci doby setby ječmene jarního.

Celá akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem jak ze strany soutěžících, tak ze strany odborné poroty a mentorů. Organizátory akce byla Katedra geoinformatiky UP, agentura CzechInvest, Vědeckotechnický park UP, ESA BIC Prague, coworkingové centrum Vault 42 a festival Academia Film Olomouc. Akce vznikla za podpory projektu ESERO, Univerzity Palackého v Olomouci, společnosti SAB Aerospace, společnosti OLC Systems, společnosti Úsovsko a Statutárního Města Olomouce.