was successfully added to your cart.

Až do 31. července 2019 probíhá již šestnáctý ročník mezinárodní soutěže Galileo Masters o nejinovativnější komerční aplikaci systému Galileo. Soutěž, kterou tradičně pořádá německé Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (AZO), letos nabídne ceny o celkové hodnotě přes 1 milion Euro.

Novinkou letošního ročníku je možnost vyhrát 15 tisíc Euro buď jako Startup of the year nebo Idea of the year. Evropská komise tři úspěšné návrhy podpoří prostřednictvím E-GNSS akceleračního programu v hodnotě 62 tisíc Euro. Letošní ročník nabízí též speciální 5G IoT Challenge, Galileo-Copernicus Synergy Challenge, University Challenge a GNSS Living Lab Prize. Vítězi kromě finanční odměny získají možnost využít technické, podnikatelské a právní poradenství pro realizaci svých business plánů a využít partnerskou síť s více než 140 členy včetně inkubátorů. Partnery letošního ročníku soutěže jsou Agentura GSA, Evropská komise, Evropská kosmická agentura (ESA), Německá agentura pro letectví a kosmonautiku (DLR) a Spolkové ministerstvo dopravy a datových sítí (BMVI).

Základní podmínkou pro přihlášení do soutěže je, aby navrhovaný nápad využíval systémy družicové navigace s důrazem na systém Galileo. Přihlásit se mohou začínající i zavedené soukromé firmy, zapálení jednotlivci, studenti či čerství absolventi vysokých škol, výzkumné týmy ad. Návrh se může nacházet ve fázi ideje, rozvinutého systémového řešení či prototypu v libovolné fázi vývoje. Návrhy budou hodnoceny odbornou porotou podle řady kritérií, přičemž mezi nejvýznamnější patří vztah k GNSS, technická proveditelnost, potenciál k uplatnění na trhu a ošetření právních aspektů a rizik. Každý návrh nejprve prochází vyhodnocením v regionálním kole, které si navrhující zvolí dle vlastního výběru. Vítězové regionálních kol postupují do finále soutěže, jehož vítěz bude představen na slavnostním vyhlášení koncem roku.

V rámci České republiky nyní probíhá regionální kolo soutěže, jehož vítězi získají možnost využít nabídku služeb Agentury pro rozvoj podnikání a investic – CzechInvest a ESA BIC Prague o celkové hodnotě až 4000 EUR.

Nabídka služeb pro první tři výherce

  • Bezplatné poradenství týkající se oblasti podnikání v rámci ČR včetně daňové a finanční problematiky, obchodně – právního poradenství, práv duševního vlastnictví a patentů, oblasti českých i evropských dotačních programů a marketingu a reklamy.

Nabídka služeb pro 1. místo

  • Poukaz v hodnotě 3500 EUR na čerpání poradenských a asistenčních služeb v oblasti podnikání, přípravy projektového návrhu pro inkubátory ze sítě ESA BIC, technického poradenství a uhrazení nájemného v kancelářských prostorech po dobu až 6 měsíců.
  • Volné vstupy na čtyři uzavřené workshopy pro start-up firmy ESA BIC Prague.
  • Uhrazení cestovních nákladů na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže ESNC do výše 500 EUR.

Nabídka služeb pro 2. místo

  • Poradenství od týmu ESA BIC Prague v rozsahu 15 hodin.
  • Volné vstupy na dva uzavřené workshopy pro start-up firmy ESA BIC Prague.

Nabídka služeb pro 3. místo

  • Poradenství od týmu ESA BIC Prague v rozsahu 10 hodin.
  • Volné vstupy na dva uzavřené workshopy pro start-up firmy ESA BIC Prague.

Návod na přihlášení do soutěže ZDE.

Soutěžní návrhy můžete vkládat do databáze Galileo Masters ZDE do 31. července 2019.

 

Regionálním organizátorem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR, Odbor ITS kosmických aktivit a VaVaI. Partnery letošního ročníku jsou Agentura pro rozvoj podnikání a investic – CzechInvest.

Regionální pořadatel: MD ČR (Josef Šobra, [email protected])

Regionální partner: ESA BIC Prague / CzechInvest (Michal Kuneš, [email protected])

 

Weby:

Web soutěže: https://www.galileo-masters.eu

AZO: www.anwendungszentrum.de

Autorem tohoto článku je Josef Šobra viz WEB.