was successfully added to your cart.

V Praze se ve dnech 25. – 26. června 2019 sešli odborníci na kosmická data o životním prostředí. Odborná konference „8. české uživatelské fórum Copernicus“ proběhla v Národní technické knihovně Praha . Sešli se zde čeští a mezinárodní odborníci na dálkové pozorování Země. Své vize o dalším vývoji v oblasti pozorování Země a o budoucích misích programu Copernicus v synergiích s programem pro družicovou navigaci Galileo představili zástupci evropské řídící struktury kosmických programů, zejména Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Agentury pro evropský GNSS a Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí, kteří se svými českými protějšky zastoupenými zejména rezorty životního prostředí, dopravy a zemědělství, ale také předními zástupci podnikatelského a start-up prostředí, diskutovali o dosavadním vývoji kosmických programů a jejich budoucí podobě při zohlednění uživatelských požadavků na data a služby programů. Na vysoké úrovni byla akcentována potřeba provázanosti s klíčovými strategiemi vlády České republiky: Inovační strategií ČR 2019 – 2030, Národní strategií umělé inteligence ČR a Národním kosmickým plánem.

Program Copernicus řídí Evropská komise, Evropská kosmická agentura je pak zodpovědná za jeho provoz a vývoj kosmické komponenty, tj. vlastních družic programu. Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí, ECMWF je poskytovatelem dvou ze šesti základních služeb programu, a sice služby pro klimatickou změnu a služby pro monitoring atmosféry. Letošní ročník uživatelského fóra cílil na představení budoucího směřování programu, ale i dalšího rozvoje stávajících služeb programu, zde na příkladu úspěšné spolupráce služby pro monitoring atmosféry s českou aplikací Windy, která nyní poskytuje předpovědi o globální kvalitě ovzduší právě nad daty Copernicus. Pozornost byla věnována také nové divizi ESA, tzv. Φ-lab, která má za cíl stát se katalyzátorem pro evropskou inovaci v oblasti pozorování Země.

Národní uživatelé, zástupci státní správy, akademického a sektoru průmyslu včetně dynamicky se rozvíjejících start-upů, kteří již využívají satelitní data z vlastních družic Sentinel poskytována na bázi plně otevřené datové politiky, měli možnost vyslovit na konferenci své uživatelské požadavky v rámci moderované panelové diskuze vedené zkušenými mentory a zástupci firem, kteří s daty pracují.

Zcela nový koncept konference doplnila mladá generace prostřednictvím doprovodného programu organizovaného pro žáky základních škol a studenty středních škol, který vznikl za spolupráce Vzdělávací kanceláře Evropské kosmické agentury v České republice, ESA ESERO ČR a Vzdělávacího centra Tereza. Žáci, studenti a učitelé měli možnost seznámit se s praktickými ukázkami využití dálkového pozorování Země a naučit se s daty pracovat. Společně se zapojili do tématu roku 2019/2020 na téma voda a sucho pod názvem „Pixel vody“.

Konferenci postupně zahájil ministr životního prostředí Richard Brabec, 1. náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček, provozní ředitel Agentury pro evropský GNSS Pascal Claudel, vládní zmocněnec pro spolupráci s Agenturou pro evropský GNSS Karel Dobeš a ředitel divize MSP a regionů Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vojtěch Rajtr.