was successfully added to your cart.

Koncem roku dva z našich start-upů, UptimAI a Strafos, obdrželi investici od Lighthouse Ventures.

 

Firma Strafos vyvíjí chytrý systém pro rezervaci a management privátních letů. Moderní cloudová platforma využívá družicovou technologii, která v reálném čase ukazuje data o poloze a stavu letadla. A to i na místech bez pokrytí pozemními přijímači. Je také schopna efektivně spočítat veškeré náklady a optimalizovat čas a trasy letů, aby minimalizovala nákladné prázdné přelety.

Daniel Valeš, dnes CEO firmy Strafos, při své práci brokera osobních letů zjistil, že tento obor rozhodně neodpovídá technologickým možnostem 21. století. Rozhodl se tedy se svými kolegy založit start-up, který by management komerčních letů usnadnil a zamezil případné lidské chybovosti.

Se svým produktem jsou teprve na začátku. Začátkem příštího roku ale plánují přijít s optimalizačním nástrojem pro správu letů, dále se pak budou chystat na expanzi na zahraniční trhy.

 

Druhou zainvestovanou firmou je společnost UptimAI, která vytváří software pro realističtější simulaci inženýrských procesů a designu. Díky unikátnímu systému založeném na kvantifikaci nejistoty (UQ) může sloužit při zrychlení vývoje a zlepšení technických vlastností produktů. I díky tomu jsou poptáváni velkými firmami jako je Škoda Auto.

Běžné simulační systémy pracují s přesně danými vstupy a poskytují deterministické výstupy. Společnost UptimAI na to šla jinak. Rozhodla se vytvořit nástroj, který zlepšuje simulační proces tím, že pracuje s nejistými, nepřesnými vstupy a poskytuje stejné výstupy (UQ). Dále používá i pravděpodobnostní modelování průmyslových problémů a hypersonického proudění. To vše činí simulační proces mnohem realističtějším, a poskytuje tak uživateli velmi důležité informace ohledně dalšího vývoje.

Ačkoliv byl software postaven na vědeckém výzkumu pro kosmický sektor, jeho hlavní využití vidí CEO firmy Martin Kubíček v inženýringu, v oblastech jako letadla, lodě či automobily, kam plánuje směřovat i svoje další aktivity.

 

Investice do obou start-upů plynuly z akcelerátoru a kapitálového fondu Lighthouse Venutres. Ten se zaměřuje především na technologické projekty s globální vizí, kterým poskytuje nejen potřebný kapitál, ale také mentoring či příležitosti se ukázat.