was successfully added to your cart.

Inkubátor ESA BIC Prague přivítal další dva start-upy; Numer8 a Entrant.
Numer8 bude své podnikání dále rozvíjet v Praze, Entrant pak v brněnské pobočce, kterou provozuje inovační agentura JIC.

 

Indická firma Numer8 vstupuje do inkubátoru se svojí aplikací O’fish. Jejich hlavní myšlenkou je pomoc regulovat nadměrný rybolov a podpořit menší rybáře. Díky využití družicových dat dokáže určit vhodná místa k rybolovu a zároveň zakrýt ta, kde se již nachází příliš lodí.

S podobnou aplikací již slavili úspěch v soutěži Copernicus Masters a byl také začleněn do Světového potravinového programu OSN. Obecně se firma Numer8 zaměřuje na práci s daty. Svým klientům pak nabízí jejich analýzu při řešení problémů.

Společnost Entrant monitoruje a interpretuje stres v oborech, kde je posouzení stresové zátěže klíčové – ve výcviku kosmonautů, pilotů nebo vojáků. V plánu mají rozšíření i na lékaře či vrcholové sportovce. Firma, původní spin-off Masarykovy univerzity, vyvíjí inovativní algoritmus, díky němuž mohou efektivně vyhodnotit vliv stresové zátěže na výkon a rozhodovací schopnosti. Během dvouleté inkubace si dává za cíl vytvořit prototyp stressmetru.

Zajímavostí je, že oba start-upy mají ve vedení ženy. Máme radost z toho, že v dříve tak mužském oboru jako je vesmírný průmyslu se dnes prosazují i ženy.

Oba start-upy byly slavnostně přivítány na výroční End-of-Year konferenci inkubátoru ESA BIC Prague.