Astropreneurs je tříměsíční akcelerační program zaměřený na podporu podnikatelů, startupů a malých a středních podniků, které jsou zapojeny do kosmických aktivit nebo ve svých produktech a službách využívají kosmické technologie a družicová data. Projekt probíhá od ledna 2018 do června 2020 a je financován z programu Horizont 2020.

Do projektu je zapojeno celkem 8 provozovatelů ESA BIC (Business Incubation Centre) a ESA TTB (Technology Transfer Broker). Za Českou republiku se projektu účastní CzechInvest skrze svůj kosmický inkubátor ESA BIC Prague. Mezi další členy konsorcia patří Instituto Pedro Nunes (Portugalsko), Verhaert (Belgie), Brimatech Services (Rakousko), Science and Technology Facilities Council (Velká Británie), Aerospace Valley (Francie), Centrum für Satellitennavigation Hessen (Německo) a Knowledge Innovation Market (Španělsko).

Výzva pro startupy

Projekt podporuje a vzdělává podnikatele, startupy a malé a střední podniky ve třech tematických oblastech – kosmické technologie, podnikání a financování. V jeho průběhu bude k akceleraci vybráno celkem 150 evropských startupů, může se jednat o studentské týmy se zajímavým nápadem i již založené společnosti. Každému z nich bude zdarma poskytnuto 50 hodin mentoringu a pomoc se získáváním financí. Součástí projektu je i organizace workshopů a dalších akcí nebo mapování a propojování evropského kosmického průmyslu.

Výzva pro mentory

Zároveň také bude v průběhu projektu vybráno celkem 100 mentorů, kteří budou poskytovat konzultace vybraným startupům. Mentoring je placený a mentoři budou startupům přidělováni na základě jejich potřeb – některý startup bude potřebovat poradit více s podnikáním, jiný třeba s kosmickými technologiemi. Mentoři se proto mohou hlásit z nejrůznějších oblastí – projektový management, podnikání, marketing, kosmické technologie, pozorování Země, družicová navigace, investování a další.

Termíny pro zasílání přihlášek startupů i mentorů a sdělení výsledků jsou následující:

Přihlášky
Výsledky
27. 9. 2018 25. 10. 2018
24. 1. 2019 21. 2. 2019
11. 4. 2019 9. 5. 2019
5. 9. 2019 3. 10. 2019
31. 10. 2019 28. 11. 2019
6. 2. 2020 27. 2. 2020

 

Aktuální informace o tomto akceleračním programu a registraci naleznete na www.astropreneurs.eu.

Pokud máte zájem o více informací nebo zapojení do projektu, můžete nás kontaktovat na emailu astropreneurs@czechinvest.org.

ESA_Astropreneurs-01_concept