Až do 31. července 2018 probíhá již patnáctý ročník mezinárodní soutěže o nové nápady na komerční aplikace systémů družicové navigace – European Satellite Navigation Competition (ESNC). Soutěž, kterou již tradičně pořádá německé Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (AZO), letos nabídne ceny ve více než 20 kategoriích o celkové hodnotě přes 1 milion EUR.

ESNC

Autoři nejinovativnějších a z hlediska komerčního uplatnění nejperspektivnějších nápadů dostanou příležitost transformovat své návrhy v produkty nebo služby připravené pro uvedení na trh. Kromě finanční odměny vítězi získají možnost využít technické, podnikatelské a právní poradenství pro realizaci svých business plánů a využít síť evropských inkubátorů. Partnery letošního ročníku soutěže jsou European GNSS Agency (GSA), Evropská kosmická agentura (ESA), Německá agentura pro letectví a kosmonautiku (DLR) a Spolkové ministerstvo dopravy a datových sítí (BMVI).

Základní podmínkou pro přihlášení do soutěže je, aby navrhovaný nápad využíval systémy družicové navigace s důrazem na systém Galileo. Přihlásit se mohou začínající i zavedené soukromé firmy, zapálení jednotlivci, studenti či čerství absolventi vysokých škol, výzkumné týmy atd. Návrh se může nacházet ve fázi ideje, rozvinutého systémového řešení či prototypu v libovolné fázi vývoje. Návrhy budou hodnoceny odbornou porotou podle řady kritérií, přičemž mezi nejvýznamnější patří vztah k družicové navigaci, technická proveditelnost, potenciál k uplatnění na trhu a ošetření právních aspektů a rizik. Každý návrh nejprve prochází vyhodnocením v regionálním kole, které si navrhující zvolí dle vlastního výběru. Vítězové regionálních kol postupují do finále soutěže, jehož vítěz bude představen na slavnostním vyhlášení cen 4. prosince 2018 v Marseille. Kromě hlavní výhry se každý návrh může ucházet o jednu ze speciálních cen, které udělují sponzoři soutěže.

V rámci České republiky nyní probíhá regionální kolo soutěže, vítěz získá možnost využít nabídku služeb ESA BIC Prague o celkové hodnotě až 4000 EUR a služeb ve Vědeckotechnickém parku Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. (VZLÚ). Podrobný popis nabízených služeb naleznete v dokumentu na tomto odkazu.

Vaše nápady můžete přihlašovat a průběžně ukládat v databázi soutěže ESNC do 31. července 2018.

Regionálním organizátorem soutěže je Ministerstvo dopravy České republiky, Odbor ITS kosmických aktivit a VaVaI. Partnery letošního ročníku jsou Agentura pro rozvoj podnikání a investic – CzechInvest skrze svůj kosmický inkubátor ESA BIC Prague a VZLÚ.

Kontakty:

Leták: ESNC_2018_CZE

Web soutěže: http://www.esnc.eu

AZO: www.anwendungszentrum.de