ESA BIC Prague

Kosmický inkubátor ESA BIC Prague vznikl v roce 2016 a stal se šestnáctou pobočkou v síti podnikatelských inkubátorů Evropské kosmické agentury (ESA). Získal tak své prvenství ve střední i východní Evropě a pod záštitou Czechinvestu pomáhá vybraným startupům s rozjezdem podnikání. Po dobu 5 let dostane až 25 českých startupů šanci hledat využití kosmických technologií v běžném životě a pomoci tak dalšímu inovativnímu rozvoji a výzkumu. V březnu roku 2018 rozšířil ESA BIC Prague svou sféru působení v České republice otevřením pobočky v Brně.

ESA BIC Brno

Pobočka ESA BIC Prague v Brně byla slavnostně otevřena v březnu 2018. Na rozdíl od pražského centra dá brněnský inkubátor šanci 9 startupům do roku 2021. S výběrem vyvolených začíná v 2. polovině roku 2018. Inkubační balíček pro mimopražské startupy poskytuje Jihomoravské inovační centrum (JIC) společně s dalšími partnery. Právě v budově JIC má ESA BIC Brno své sídlo a nabídne zde zázemí pro inkubované firmy.

Seznam partnerů, bez kterých by ESA BIC Prague nemohl vzniknout

Partneři

ESA

Evropská kosmická agentura (ESA) je branou Evropy do vesmíru. Pro Evropu zajišťuje, rozvíjí a koordinuje přístup ke kosmickým technologiím a aplikacím.

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky díky podpoře podnikatelské infrastruktury

Hl. město Praha

Praha je hlavní a také největší město České republiky ležící v samém srdci Evropy

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy je koordinátorem kosmických aktivit České republiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro průmyslovou politiku a podporu podnikání a investování

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum (JIC) se zaměřuje na podporu inovačního podnikání a komerčního využití výzkumu a vývoje.

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj je vyšší územně samosprávný celek České republiky, který vznikl v roce 2000 na jižní Morav+ a jehož území dosahuje celkové rozlohy 7195 km²

Ostatní partneři

Seznam ostatních partnerů projektu ESA Business Incubation Centre Prague