Výrobce nejmodernějších kol Festka se zaměřuje se na řemeslnou výrobu a technologickou inovaci. Spolupracuje s předními vědeckovýzkumnými ústavy a technologickými inovátory, jako je například ČVUT, CompoTech, Nippon, Campagnolo, GRM nebo Meopta. V současné době prochází Festka další fází růstu, soustředí se na vývoj nového silničního závodního a trekového rámu kola s názvem Spectre, který je určen především pro profesionální cyklisty z českého národního týmu trekové cyklistiky.