Firma InsightART přináší světově jedinečný a nejmodernější spektrální rentgen v oblasti inspekce a ověřování umění, který poskytuje informace o složení pigmentu v obrazech a tím nabízí bezprecedentní podrobné údaje o snímaném obrazu. Pomáhá při ověřování autentičnosti díla a zároveň přináší jedinečný a vysoce detailní pohled za horní vrstvy malby pomáhající restaurátorům v jejich vysoce přesné práci. Rentgenová technologie InsightART pochází z kosmického výzkumu částic. Detektory používané InsightART jsou provozovány jako dozimetry a trackery částic na Mezinárodní vesmírné stanici a jsou také používány jako detektory pro nejnáročnější experimenty ve fyzice vysokých energií v CERNu. Celosvětově patentovaná technologie z těchto detektorů byla vyvinuta mateřskou společností InsightART – Advacam, spin-offem Českého vysokého učení technického v Praze.