Firma Numer8, původem z Indie, se zaměřuje na práci s daty. Díky jejich správné analýze  dokáže zefektivnit procesy a pomoci při řešení problémů. A i proto jsou jejími zákazníky nejen firmy z soukromého sektoru, ale také vládní a mezinárodní organizace jako je například OSN, či ESA.

Numer8 vstupuje do inkubátoru se svojí aplikací O’fish. Jejich hlavní myšlenkou je pomoc regulovat nadměrný rybolov a podpořit menší rybáře. Díky využití družicových dat dokáže určit vhodná místa k rybolovu a zároveň zakrýt ta, kde se již nachází příliš lodí. 

S podobnou aplikací již slavili uspěch v soutěži Copernicus Masters a byl také začleněn do Světového potravinového programu OSN.