Tým Stratosyst vyvíjí platformu pro zkoumání země a vesmíru ze stratosféry. Jejich unikátní metoda založená na rozdílech tlaků umožňuje dlouhý a kontrolovatelný let stratosférou. Tato pozice tak umožňuje testovat technologie v podmínkách blízkých vesmíru, ale i přenášet data na zemi. Toho mohou využít telekomunikace nebo záchranné služby.

Stratosféra skrývala dosud nevyužitý potenciál, který Stratosyst objevil. Silná spodní vrstva stratosféry totiž znemožňuje průchod signálu ze země, a tak jediným možným způsobem sledování země byly až dosud družice nacházející se ve vesmíru.