Firma World from Space pomáhá městům, regionům i zemědělcům lépe reagovat na období sucha a průběžně monitorovat stav vegetace. Na základě zpracování družicových dat Sentinel evropského programu Copernicus poskytuje informace o aktuálním stavu a změnách v oblastech vegetace, infrastruktury či hospodářských aktivit. Aktivně se zapojuje i do mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.